APK voor vastgoed

Welkom bij de APK voor Vastgoed.

Bij een aan- of verkoop van een woning wilt u zeker zijn dat u geen kat in de zak koopt of verkoopt. Om deze reden biedt Jenneskens Makelaardij de APK voor Vastgoed aan.

Het concept is ontwikkeld om consumenten maar ook zakelijke gebruikers helder en overzichtelijk te kunnen informeren over de bouwkundige status (gebreken en achterstallig onderhoud) van een woning of een ander gebouw.

De APK voor Vastgoed bij de aankoop van een woning

Om twee redenen kan de APK voor Vastgoed voor u als koper van belang zijn.

In de eerste plaats natuurlijk omdat u wilt weten hoe het in bouwkundig opzicht gesteld is met de woning die u overweegt te kopen en met wat voor kosten u direct en op termijn rekening moet houden.

Ten tweede omdat de APK voor Vastgoed ook een rol kan spelen bij de financiering van uw woning.

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) biedt u namelijk de mogelijkheid kosten voor achterstallig onderhoud en verbeteringskosten mee te financieren onder de garantie bij aankoop van een woning. Wanneer u bij uw financiering NHG aanvraagt is in sommige gevallen het overleggen van een bouwkundig rapport zelfs verplicht, bijvoorbeeld als uit het taxatierapport blijkt dat de kosten voor achterstallig onderhoud meer dan 10% van de waarde van de woning bedragen, maar u kunt ook vrijwillig deze kosten meefinancieren.

De APK voor Vastgoed bij verkoop van uw woning

Het is een misvatting te denken dat wanneer u potentiele kopers wijst op te verwachten onderhouds- en herstelkosten uw woning moeilijker te verkopen zou zijn. Integendeel !! Onze ervaring heeft geleerd dat het aanbieden van een rapport van de APK voor Vastgoed aan potentiele kopers juist verkoopbevorderend is.

U kunt in overleg met Jenneskens Makelaardij de vraagprijs van uw woning afstemen op de in het rapport genoemde kosten en tegelijk ook een potentiele koper duideljk maken dat u daarmee rekening hebt gehouden. Vaak blijkt dat de kosten van bouwkundige problemen meevallen, het is handig wanneer u een geinteresseerde daarover vakkundig kunt informeren. Het aanbieden van een rapport van de APK voor Vastgoed draagt bij aan een sfeer van vertrouwen.

De bouwkundige keuring

De keuringen voor de APK voor Vastgoed worden uitgevoerd door bouwkundigen met een ruime ervaring in de bouwwereld. De keuringsmethodiek kenmerk zich door het gebruik van een checklist en het z.g. keuringsvoorschrift als richtlijn tijdens de inspectie.

De bouwkundige voert een visuele inspectie uit van de redelijkerwijs bereikbare ruimten en onderdelen. Hij/zij zal tijdens de inspectie gebruik maken van een ladder, een houtvochtmeter (i.v.m. mogelijk houtrot, schimmels etc.) en een sterke zaklantaarn (om bv. de kruipruimte te bekijken).

De inspecteur zal geen vaste afwerkingen verwijderen of handelingen uitvoeren welke gevaar kunnen opleveren. Maar buiten dat, zal de woning compleet worden gecontroleerd (onder en tussen vloeren, achter wanden en knieschotten etc.).

Het rapport

In een rapport van de APK voor Vastgoed staat een overzicht van de aangetroffen bouwkundige gebreken, het direct noodzakelijke achterstallige onderhoud en een schatting van de daarmee gemoeide kosten. Ook wordt een schatting gemaakt van de kosten voor normaal te verwachten onderhoud in een periode van 5 t/m 15 jaar na de keuring. Waar nodig worden aanbevelingen gedaan over methoden van herstel. Ook verbeteringskosten kunnen in het rapport worden opgenomen (hieraan zijn echter voorwaarden verbonden).

De rapporten worden opgemaakt conform het model va nde Stichting Waarborgfonds Eigen woningen (NHG) zodat banken deze kunnen gebruiken bij een financiering.

De rapporten worden binnen een periode van 6 werkdagen na aanvraag geleverd.

De kosten

Een standaard APK-rapport kost Euro 235,-- excl. BTW (Deze prijs geldt voor woningen t/m 400 m3

Voor grotere woningen kunt u contact opnemen met Jenneskens Makelaardij voor een opgave van de kosten.

Bij het standaardrapport is inbegrepen het opnemen van de 'kosten voor termijn' voor een periode van 5 jaren.

Indien gewenst is het rapport op vele manieren uit te breiden met bijv. een kruipruimteonderzoek, verbeteringskosten etc.

Voor meer informatie over de APK voor Vastgoed kunt u contact opnemen met Jenneskens Makelaardij of bezoek ons kantoor.