Aankoop

Op zoek naar een passende woning, welke beschikbaar is op het juiste moment in de ideale omgeving te gen een aantrekkelijke prijs?

Jenneskens Makelaardij houdt rekening met uw woonwensen.

Wij gaan met u voor u op zoek naar een woning die bij u past.

Of u heeft het huis waar u al die tijd naar op zoek was gevonden?.. maar wat is de woning waard? Hoe is het gesteld met de bouwtechnische staat van de woning? Wat zijn de financiële mogelijkheden? Hoe raak ik in onderhandeling? Uw persoonlijke adviseur van Jenneskens Makelaardij staat op momenten als deze voor u klaar.

Wij begeleiden u van begin tot eind. Dankzij het doorlopen van de volgende fasen wordt u begeleid, ondersteund en geadviseerd door een specialist van Jenneskens Makelaardij.

Na het verstekken van een aankoopopdracht bij Jenneskens Makelaardij worden de volgende fase gevolgd:

Fase 1. Zoekprofiel

In en persoonlijk gesprek met onze adviseur worden uw specifieke woonwensen uiteengezet. Waar zoekt u? In welke prijsklasse? Hoeveel slaapkamers? Een garage of niet?

Vervolgens wordt uw financiële situatie uiteengezet. Hoeveel hypotheek kunt u opnemen? Komt u in aanmerking voor subsidies?

Als u deze twee aspecten met elkaar combineert, ontstaat uw persoonlijk zoekprofiel. Nu kan gezocht gaan worden naar een woning die aansluit op uw wensen.

Fase 2. Zoektocht

Nu kunnen we op zoek naar het huis van uw dromen. De zoekmethoden welke wij hiervoor zullen gebruiken bestaan uit o.a. het uitwisselingssysteem van de V.B.O. In ?Effector? kan een selectie worden gemaakt van het aanbod van alle V.B.O. makelaars in de regio waar u op zoek bent. Internet is ook een belangrijk medium. Het aanbod van collega makelaars wordt dagelijks gecontroleerd, maar ook sites waar mensen hun woningen particulier te koop aanbieden.

Woningen die mogelijk aansluiten op uw woonwens worden getoetst aan uw zoekprofiel. Voor u interessante woningen zullen worden bezichtigd.

Fase 3. Bezichtigen

Een zeer belangrijke stap in het aankoopproces is het bekijken van de voor u geselecteerde woningen. Het is aan u of de geselecteerde woningen u ook aanspreken.

U zult merken dat u de woning ook op emotionele waarden zult beoordelen. Dan is het goed dat er een adviseur van Jenneskens Makelaardij aanwezig is. Want als u emotioneel naar een woning kijkt zullen wij de woning beoordelen op technische en praktische aspecten. Wij zullen kijken naar:

 • Bouwtechnische aspecten; wat is de staat van onderhoud van de woning? Hoe is het gesteld met de afwerking? Is er sprake van achterstallig onderhoud? Welke aspecten zijn voor verbetering vatbaar? Wat zijn de uitbreidingsmogelijkheden?

  Er wordt niet alleen gekeken naar wat er aan onderhoud/verbetering aan de woning moet worden uitgevoerd, maar ook wat de globale kosten zullen zijn voor onderhoud/verbetering.

  Desgewenst kan er een bouwtechnische kering op de woning worden losgelaten.

 • Gemeentelijke voorschriften: Mag er een dakkapel worden geplaatst? Wat is de bestemming van de woning? Mag ik garage aanbouwen? Wat wordt er in de toekomst tegenover mijn woning gebouwd?

  Het bestemmingsplan van de gemeente beantwoord veel van de bovenstaande vragen. De adviseur van Jenneskens Makelaardij verdiept zich in het zoekgebied en onderzoekt de bouwmogelijkheden voor u maar ook wordt het bestemmingsplan doorgelicht zodat u op de hoogte wordt gebracht wat de huidige en toekomstige bestemmingen op en rondom de woning zijn.

 • Is een woonvergunning verplicht?

 • Komt u in aanmerking voor de Nationale Hypotheek Garantie (N.H.G.)? Zijn er subsidiemogelijkheden voor u?

  Afhankelijk van de prijsklasse en de woning zelf kunt u in aanmerking komen voor de N.H.G. Subsidie kan ook nog afhangen van uw inkomsten. Uw adviseur kent de voorwaarden. Deze kan u hierin volledig adviseren.

 • Zijn er beperkte rechten op het perceel gevestigd? Mag uw buurman door uw tuin om bij zijn eigen tuin te komen? Ben ik verplicht tuin af te staan voor het cre?ren van een brandgang?

  Juridische aspecten worden onderzocht bij o.a. de gemeente, maar ook bij het kadaster. De notaris beschikt tevens over belangrijke informatie. Dit wordt nauwkeurig gecontroleerd.

  Mede op basis van de bovenstaande aspecten zal er een waardebepaling van de woning worden opgesteld. Soms wordt een woning te duur of te goedkoop aangeboden. U wordt geadviseerd wat de woning op dat moment waard is. Welke voorwaarden u dient te bedingen indien u wilt kopen. Uw persoonlijke indruk wordt gecombineerd met het bovenstaande advies en dan beslist u welk bod u wilt gaan uitbrengen.

Fase 4. Onderhandeling

U heeft de woning van uw dromen gevonden. U zou graag tot aankoop van de woning overgaan. U bent aangekomen op het moment dat er moet worden onderhandeld over de prijs.

Uw persoonlijke adviseur van Jenneskens Makelaardij is zeer bedreven in het onderhandelen, want dat is een dagelijkse bezigheid.

De woning voor u aankopen voor de juiste prijs is ons doel. Wij zullen niet be?nvloed worden door emotionele aspecten van een aankoop. Wij zijn bekend met de onderhandelingsprocedure. En zullen de juiste voorwaarden stellen aan een overeenkomst.

Stel nu, u wilt een woning aankopen waarbij Jenneskens Makelaardij namens de verkopen optreedt. Wat dan? Wij kunnen en mogen niet namens de ver- en aankoper optreden. Er zou dan belangenverstrengeling ontstaan. Wij kunnen helaas maar voor ??n partij optreden. In deze situatie zullen wij u adviseren om een andere aankoopmakelaar mee te nemen om de woning aan te kopen.

Fase 5. Financieren

Alvorens we zijn gaan zoeken naar een passende woning is uw financiële situatie reeds bekeken en uw prijsklasse vastgesteld. Nu we het punt genaderd zijn om de koop definitief te maken, zal de financiering ook specifieker bekeken moeten worden.

Ook hierbij kan Jenneskens Makelaardij u begeleiden. Wij beschikken over een gespecialiseerde hypotheken afdeling. Deze kunnen voor onafhankelijk voor u aan de slag. Op zoek naar de hypotheek op maat voor u!

De keuze van een ideale hypotheek heeft veel financiële aspecten. Een hypotheek is namelijk meer dan een geldlening tot zekerheid waarvoor een hypotheekrecht wordt gevestigd. Voor veel Nederlanders is het de hoeksteen van hun financiële plan. Dus niet alleen een oplossing voor nu, maar ook voor de toekomst.

Wanneer u naar een hypotheekadviseur stapt om te gaan praten over een hypotheek, zullen de onderstaande gegevens aan de orde komen:

Uw financiële situatie

Voor een beoordeling van uw financiële situatie kijken geldverstrekkers naar uw inkomen en eventuele andere financiële verplichtingen zoals een lening, kredieten of alimentatie. Daarnaast is eventueel beschikbaar vermogen zoals spaargeld van belang. Geldverstrekkers gaan uit van een woonquote. Dit is het maximale deel van uw inkomen dat u kunt gebruiken voor de hypotheeklasten. Naast uw financieringslasten heeft u immers nog andere uitgaven, wanneer u de hypotheek laat vaststellen op de maximale woonquote, heeft u overigens relatief hoge hypotheeklasten. Het is daarom zinvol na te gaan wat uw andere uitgaven zijn en welk deel van uw inkomen deze in beslag nemen, oftewel wat gaan uw maandlasten bedragen.

De rentestand

Voor de totale hypotheeklasten heeft u een bepaald deel van uw inkomen beschikbaar. De hypotheeklasten bestaan voor een groot deel uit rente. Als de rente hoog is, kunt u daarom een minder hoge lening afsluiten. Is de rente lager, dan kunt u vaak een hoger bedrag lenen. De rente kan voor verschillende rentevaste perioden worden vastgezet. Daarna kunt u te maken krijgen met een hogere rente en dus met hogere hypotheeklasten. Doorgaans is de rente lager naarmate de rentevaste periode korter is. Een kortere rentevaste periode betekent ook dat u eerder te maken krijgt met een gewijzigde rente, die mogelijk hoger kan zijn.

Waarde van de woning

De woning warvoor u de hypotheek afsluit, is het onderpand van de lening. Wanneer u de hypotheeklasten niet meer kunt betalen, verkoop de geldverstrekker in het uiterste geval uw woning. De waarde van de woning is daarom zeer belangrijk voor de geldverstrekker. Daarom vragen geldverstrekkers een taxatie van uw nieuwe woning voordat u een hypotheek kunt afsluiten.

Een standaard hypotheek bestaat niet en dat is maar goed ook! De vele beschikbare vormen geven u de gelegenheid maatwerk te maken van uw hypotheek.

De hypotheekadviseur van Jenneskens luistert goed naar uw wensen en zet de mogelijkheden op een rij. Hij is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het financiële terrein.

Fase 6. Koopakte

U bent een prijs overeengekomen en eventueel andere afspraken zoals ontbindende voorwaarden. Deze afspraken moeten goed op papier worden gezet, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan.

De bevestiging van deze afspraken worden neergelegd in de koopakte. Veel voorkomende afspraken die u kunt laten opnemen in een koopakte zijn de volgende:

 • Ontbindende voorwaarde van financiering. U krijgt enkele weken de tijd om uw financiering te organiseren
 • Waarborgsom of bankgarantie

Deze akte wordt na een mondeling overeenkomst zo spoedig mogelijk opgemaakt. Na ondertekening van de koopakte door u en de verkoper, en u heeft een afschrift ontvangen van de koopakte, gaat voor u de 3 dagen bedenktijd in.

Als de ontbindende voorwaarden zijn afgelopen en de bedenktijd om is, wordt de koopakte naar de notaris gezonden.De notaris maakt aan de hand van deze akte een zogenaamde ?Akte van Levering?. U wordt uiteindelijk door de notaris uitgenodigd om op de dag van de eigendomsoverdracht aanwezig te zijn bij het tekenen van de akte van levering. Jenneskens Makelaardij begeleid u van begin tot het einde. Zodoende zal een adviseur van Jenneskens u ook bij de notaris begeleiden.

Makelaarscourtage

Bij Jenneskens Makelaardij heeft u de mogelijkheid een algehele zoekopdracht te plaatsen. Wij gaan dan voor u de hiervoor beschreven stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat u uw droomhuis vindt.

Maar u kunt ons ook inschakelen als het gaat om deeldiensten. Stel u heeft de woning van uw dromen reeds gevonden. En nu zoekt u een makelaar om dat huis mee te gaan aankopen.

Of u heeft de koop bijna rond en bent op zoek naar een makelaar die de woning voor u kan taxeren en eventueel een koopakte kan opmaken.

Het is allemaal mogelijk bij Jenneskens Makelaardij.

De courtage die u betaald voor de aankoop van een woning is afhankelijk van de koopsom van de door u aangekochte woning. Voor de deeldiensten gelden afwijkende tarieven. Voor het opmaken van uitsluitende een koopakte kunt u bij Jenneskens Makelaardij terecht voor € 150,-- excl. BTW.

Indien u een zoekopdracht heeft geplaatst bij Jenneskens Makelaardij, bent u ten allen tijde bevoegd om de opdracht terug te trekken. Ik dit geval bent u Jenneskens intrekkingkosten verschuldigd. Dit is voor de reeds verrichtte werkzaamheden.

U heeft nu in een globaal overzicht gezien wat Jenneskens Makelaardij voor u kan betekenen bij de aankoop van een woning.

Indien u vragen heeft over de informatie betreffende de aankoop van uw droomhuis, kunt u bellen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een van de adviseurs van Jenneskens Makelaardij.